you make it happen

Disclaimer

Informatie
De op deze website weergegeven informatie is met zorg samengesteld, maar Teqlan kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door Teqlan op ieder moment worden gewijzigd, zonder voorafgaande aankondiging .

Aansprakelijkheid
Teqlan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht
De op deze website getoonde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van Teqlan dan wel bij Teqlan rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door Teqlan verstrekte informatie op deze website of in mailings is – privé-gebruik uitgezonderd – niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teqlan.

Privacy reglement
Indien u bij het gebruik van deze website persoonsgegevens verstrekt, zal Teqlan zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De verstrekte persoonsgegevens worden door Teqlan uitsluitend benut om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Teqlan zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Teqlan zal u op verzoek inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals die bij Teqlan zijn geregistreerd. Als u geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen van Teqlan, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd.

Cookies
Teqlan maakt gebruik van cookies, waarmee inzicht kan worden verkregen in het gebruik van deze website. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.